Αρχική σελίδα | Η εταιρία
Κύριοι πελάτες

Η Εναλλακτική Ενεργειακή Α.Ε. κατάφερε στο χρονικό διάστημα που είναι ενεργή στην αγορά, να εξασφαλίσει συνεργασίες με σημαντικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο χώρο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Μερικοί από τους σημαντικότερους πελάτες μας είναι :


Gamesa Ενεργειακή Ελλάς
http://www.gamesa.gr

TERNA Ενεργειακή Α.Ε.
http://www.terna-energy.gr/

ENERCON GmbH
http://www.enercon.de/

EDF energies nouvelles
http://www.edf-energies-nouvelles.com/

VALOREM S.A.S.
http://www.valorem-energie.com/

ΙΝΤRΑΚΑΤ
http://www.intrakat.gr/

EUROBANK
http://www.eurobank.gr/

ALPHA BANK
http://www.alpha.gr/

Κέντρο Ανανεώσημων Πηγών Ενέργειας
http://www.cres.gr/

European Bank for Reconstruction and Development
http://www.ebrd.com/

PROTERGIA A.E.
http://www.protergia.gr/

VOLTERRA A.E.
http://www.volterra.gr/

Rokas Renewables - Iberdrola Renewables
http://www.rokasgroup.gr/

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΒ
http://www.etae.gr/

EOLFI
http://www.eolfi.com/

EDISON ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
http://www.edison.it

POLAT ENERJI
http://www.polatenerji.com

RETD Α.Ε.
http://www.retd.gr

ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
http://www.iktinos.gr/

ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Ε.
http://www.pavlidismg.gr/

Eunice Energy Group Α.Ε.
http://www.eunice-group.com/

ΕΝΤΕΚΑ Α.Ε.
http://www.enteka.gr

Δ.Ε.Η. Α.Ε.
http://www.dei.gr

JASPER ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

Unigea Erneuerbare Energien GmbH
http://www.unigea.gr/

ΔΕΛΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.
http://www.deltatechniki.gr/

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ