Αγκύρια Manta Ray

Η ποιότητα και η αντοχή της αγκύρωσης είναι πολύ σημαντική για την ευστάθεια και την ασφάλεια των μετεωρολογικών ιστών αλλά και γενικότερα των κατασκευών με αντηρίδες. Για να μπορεί κανείς να ξέρει την αντοχή του μετεωρολογικού ιστού και την δυνατότητα του να ανταποκριθεί στις περιβαλλοντικές συνθήκες της εκάστοτε περιοχής, πρέπει απαραίτητα να μπορεί να μετρήσει την αντοχή των αγκυρίων και να είναι σίγουρος για την δύναμη που μπορούν να υποστηρίξουν.

Λόγω της κρισιμότητας της ποιότητας αγκύρωσης για την αντοχή των πύργων με αντηρίδες, η Εναλλακτική Ενεργειακή (2ΕΝ) χρησιμοποιεί ένα σύστημα αγκύρωσης, που μπορεί να υποστηρίξει δυνάμεις από 22KN έως 100KN, ανάλογα με το είδος του αγκυρίου και τη συνεκτικότητα του εδάφους.

Η Εναλλακτική Ενεργειακή (2ΕΝ) είναι αποκλειστικός αντιπρόσωπος των αγκυρίων Manta Ray και μπορεί να παρέχει κάθε είδους αγκύριο καθώς και τον απαραίτητο εξοπλισμό εγκατάστασης του.

Τα παραπάνω συστήματα αγκύρωσης παρέχουν μεγάλη αντιστήριξη χωρίς να διαταράσσουν την συνεκτικότητα του εδάφους κατά την εγκατάσταση τους, και είναι φιλικά προς το περιβάλλον. Κάθε αγκυρα αυτού του τύπου δοκιμάζεται μετά την εγκατάσταση της στο επιθυμητό φορτίο συγκράτησης και επιβεβαιώνεται η αντοχή της πριν την χρήση της.

Κύρια Χαρακτηριστικά αγκυρίων

 • Γαλβανισμένα εν θερμώ
 • Χαμηλό κόστος συγκρινόμενο με το σκυρόδεμα
 • Φιλικό προς το περιβάλλον
 • Γρήγορη και εύκολη εγκατάσταση
 • Δυνατότητα δοκιμής αντοχής κατά την εγκατάσταση
 • Μεγίστη εφελκυστική αντοχή έως 178KN ανάλογα με το είδος του αγκυρίου και την συνεκτικότητα του εδάφους

Τύποι Αγκυρίων

 • MK-B: Το μεγαλύτερο από τα αγκύρια MANTA RAY με επιφάνεια συγκράτησης 2374 cm2 (368 in2).
 • MR-SR: Το δεύτερο μεγαλύτερο από τα αγκύρια MANTA RAY με επιφάνεια συγκράτησης 916 cm2 (142 in2).
 • MR-1: Το τρίτο μεγαλύτερο από τα αγκύρια MANTA RAY με επιφάνεια συγκράτησης 458 cm2 (71 in2).
 • MR-2: Το τέταρτο μεγαλύτερο από τα αγκύρια MANTA RAY με επιφάνεια συγκράτησης 265 cm2 (41 in2).
 • MR-3: Eλαφρώς μεγαλύτερο από το αγκύριο MR-4 με επιφάνεια συγκράτησης 219 cm2 (34 in2).
 • MR-4: Το μικρότερο από τα αγκύρια MANTA RAY με επιφάνεια συγκράτησης 110 cm2 (17 in2).
 • MR-88: Ελαφριάς χρήσης αγκύριο με επιφάνεια συγκράτησης 65 cm² (10 in²).
 • MR-68: Ελαφριάς χρήσης αγκύριο με επιφάνεια συγκράτησης 31 cm² (5 in²).

Απαραίτητα εργαλεία για την εγκατάσταση αγκυρίων Manta Ray

 • Φορητή υδραυλική γεννήτρια για χρήση με υδραυλικά φορητά εργαλεία.
 • Υδραυλικό κομπρεσέρ με οδηγό για MANTA RAY
 • Υδραυλική συσκευή εφελκυσμού για δοκιμής δύναμης λειτουργίας.

 

Δείτε περισσότερες τεχνικές πληροφορίες στο φυλλάδιο.