Αισθητήρια όργανα

Η Εναλλακτική Ενεργειακή (2ΕΝ), έπειτα από αρκετά χρόνια έρευνας, ανάπτυξης και πειραματικής λειτουργίας, ξεκίνησε την παραγωγή ανεμομέτρων και ανεμοδεικτών και την διάθεσή τους στην αγορά.

Καινοτομία

Και τα δυο αισθητήρια έχουν την ίδια αρχή λειτουργίας η οποία βασίζεται σε «Γωνιακή μετατόπιση των κινητών στοιχείων τους».
Αντικαθιστώντας κάθε φορά το κινούμενο μέρος και το λογισμικό του αισθητήρα, το όργανο μπορεί να λειτουργήσει είτε ως ανεμόμετρο είτε ως ανεμοδείκτης.

Αρχή λειτουργίας

Ένας κινούμενος μαγνήτης εφάπτεται με τον κινούμενο άξονα του αισθητήρα. Η απόλυτη γωνία μέτρησης παρέχει στιγμιαία ένδειξη με τη γωνιακή θέση του μαγνήτη με ανάλυση 256 θέσεις ανα περιστροφή.
Αυτά τα ψηφιακά δεδομένα διαχειρίζονται από το λογισμικό του αισθητήρα και μεταφράζονται είτε σε ταχύτητα ανέμου είτε σε γωνιακή θέση.
Μια σειριακή έξοδος είναι πάντα στη διάθεσή σας. Επιπλέον, ο χρήστης μπορεί να επιλέξει μέσα από το λογισμικό, παλμική ή άλλη αναλογική έξοδο.

Σχεδιαστικές παράμετροι

  • Έξυπνο λογισμικό MCU
  • Αεροδυναμικό σχήμα
  • Εύρωστη συμπεριφορά
  • Γραμμική απόκριση
  • Χαμηλός συντελεστής offset
  • Σύνδεση με υπολογιστή για online ανάγνωση των δεδομένων, έλεγχο και προγραμματισμό

Πιστοποιητικά

Το αισθητήριο όργανο έχει δοκιμαστεί για ηλεκτρομαγνητική σταθερότητα.
H EMC HELLAS Α.Ε. πιστοποιεί ότι το αισθητήριο συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της κοινοτικής οδηγίας 2004/108/ΕΚ και με την εφαρμογή των παρακάτω εναρμονισμένων προτύπων: EN 61326-1:2006

Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας

Ελλάδα
Προστατεύεται από το δίπλωμα με αριθμό 1006456 / Ιούνιος 2009 
Εν αναμονή αξιολόγησης αίτησης για τον αεροδυναμικό σχεδιασμό του ρότορα Αρ.20160100485 / Σεπτέμβριος 2016

ΗΠΑ
Προστατεύεται από το δίπλωμα με αριθμό US8474328 B2 / Ιούλιος 2013 

Ευρώπη
Εν αναμονή αξιολόγησης αίτησης από European Patent Office (EPO) EP2255208