Εμπειρία

 • Εγκατάσταση, συντήρηση και λειτουργία εκατοντάδων σταθμών μέτρησης αιολικού δυναμικού για πλήθος εταιρειών ελληνικών ή ξένων συμφερόντων.
 • Συμμετοχή στην υλοποίηση του αιολικού χάρτη της Ελλάδας.
 • Μετρήσεις με δέσμιο αερόστατο και ραδιοβολίδες για το Αστεροσκοπείο Αθηνών.
 • Μετρήσεις από απόσταση με τη χρήση LIDAR (WINDCUBE), εξασφαλίζοντας την ακεραιότητα, την ασφάλεια και τη συνεχή λειτουργία του συστήματος.
 • Εκτίμηση αιολικού δυναμικού για μεγάλης κλίμακας εγκαταστάσεις αιολικών πάρκων.
 • Micrositing & εκτίμηση της ενεργειακής παραγωγής για πάνω από 500MW αιολικών πάρκων για πλήθος εταιρειών.
 • Mελέτη και κατασκευή φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων σε στέγες και σε αγροτεμάχια.
 • Αξιολόγηση επενδύσεων ΑΠΕ και παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών.
 • Συμμετοχή σε πλήθος εκθέσεων στην Ευρώπη.

Διεθνής Παρουσία

Η 2EN έχει καταστήσει το όνομά της αναγνωρίσιμο, παρέχοντας υπηρεσίες και πωλήσεις σε διεθνές επίπεδο, σε χώρες όπως:

 • Γαλλία
 • Ιταλία
 • Αλβανία
 • Τουρκία
 • Κύπρος
 • Αίγυπτος
 • Λιβύη

Κύριοι πελάτες

Η 2EN κατάφερε στο χρονικό διάστημα που είναι ενεργή στην αγορά, να εξασφαλίσει συνεργασίες με σημαντικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο χώρο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Μερικοί από τους σημαντικότερους πελάτες μας είναι :