Υποδομή

Εγκαταστάσεις

Η Εναλλακτική Ενεργειακή Α.Ε. με ανθρώπινο δυναμικό 18 επαγγελματιών που κατέχουν μεγάλη εμπειρία στο χώρο, λειτουργεί δύο γραφεία.

 • Πειραιάς
 • Πόλογος Αμφίκλειας

Αποθήκη

 • Πόλογος Αμφίκλειας

Οχήματα

 • Φορτηγά
 • Oχήματα 4×4
 • Snowmobiles
 • Περονοφόρα ανυψωτικά οχήματα

Μηχανουργικός εξοπλισμός

 • Κέντρο τόρνευσης
 • Υδραυλικές πρέσες διαμόρφωσης
 • Μηχανές συγκόλλησης

Εξοπλισμός υπαίθρου

 • Υδραυλικά συστήματα αγκύρωσης
 • Ειδικά εργαλεία
 • Κινητές γεννήτριες
 • Εξοπλισμός ασφαλείας

Λογισμικό που περιλαμβάνει εφαρμογές

 • Διαχείρισης Εξοπλισμού
 • Επικοινωνίας και ελέγχου ποιότητας μετρήσεων
 • 3D Μοντελοποίησης πεδίων Ροής
 • Σχεδιασμού CAD & CAE
 • Δυναμικής ανάλυσης κατασκευών (FEA)