Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση μετεωρολογικών ιστών, τη διεξαγωγή μετρήσεων αιολικού δυναμικού και την εκπόνηση ενεργειακών μελετών με το ειδικό λογισμικό WindSim.

ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΔΙΚΤΥΩΤΟΙ ΙΣΤΟΙ

ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ
MEASNET

ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ
EWEA

ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΛΕΤΑΕΝ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ