Μέτρηση με LIDAR

40+ καμπάνιες μέτρησης έχουν εκπονηθεί από τη 2ΕΝ

Μετρήσεις στην ηπειρωτική και τη νησιωτική Ελλάδα, σε θέσεις με σύνθετη τοπογραφία

Χρήση μονάδων παροχής ισχύος υψηλής αξιοπιστίας για μετρήσεις σε όλες τις εποχές του έτους.

90% ελάχιστη εγγυημένη διαθεσιμότητα δεδομένων

Πολυετής εμπειρία

Η 2ΕΝ διεξάγει απομακρυσμένες μετρήσεις αιολικού δυναμικού από το 2008 με το σύστημα WindCube®, αποκτώντας μεγάλη εμπειρία στην παρακολούθηση των συστημάτων και την ανάλυση των μετρήσεων.

Οι μετρήσεις με LiDAR έχουν σχεδιαστεί για την αντιμετώπιση πολλών από τις απαιτήσεις της βιομηχανίας αιολικής ενέργειας:

  • Έρευνα καταλληλότητας τοποθεσίας / Αυτοψία
  • Μετρήσεις ανέμου στο ύψος της πλήμνης της ανεμογεννήτριας
  • Χαρακτηρισμός σύνθετων τοπογραφιών
  • Αποτύπωση χαρακτηριστικών ανέμου
  • Micrositing ιστών / ανεμογεννητριών
  • Μακροπρόθεσμη αξιολόγηση των φυσικών πόρων
  • Προσδιορισμός του ακριβούς προφίλ της καθ’ύψος μεταβολής του ανέμου
  • Μετρήσεις καμπύλης ισχύος