Μέτρηση αιολικού δυναμικού

1000+ εγκαταστάσεις ιστών

4500+ ανεμόμετρα έχουν χρησιμοποιηθεί

2500+ ανεμοδείκτες έχουν χρησιμοποιηθεί

1000+ καταγραφικά έχουν χρησιμοποιηθεί

Πιστοποιημένη μέτρηση

Η 2ΕΝ είναι διαπιστευμένη σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο  EN ISO 17025:2017 για τη μέτρηση:

 • της ταχύτητας και της διεύθυνσης του ανέμου

ενώ παράλληλα προσφέρει ένα ευρύ και ολοκληρωμένο φάσμα υπηρεσιών στον τομέα της εκτίμησης αιολικού δυναμικού.

Ολοκληρωμένες υπηρεσίες

 • Εγκατάσταση μετεωρολογικών σταθμών.
 • Περιοδικές και έκτακτες συντηρήσεις των σταθμών.
 • Άμεση αποκατάσταση βλαβών εξασφαλίζοντας μέγιστη διαθεσιμότητα δεδομένων, ελαχιστοποιώντας τα κενά των μετρήσεων λόγω απρόβλεπτων προβλημάτων λειτουργίας (κεραυνοί, κλοπές, βανδαλισμοί)
 • Παρακολούθηση της λειτουργίας των σταθμών μέσω απομακρυσμένης επικοινωνίας και συλλογή δεδομένων.
 • Αξιολόγηση των μετρήσεων, διάγνωση βλαβών, ταυτοποίηση παγωμένων οργάνων, εντοπισμός ακραίων καιρικών φαινομένων.
 • Διαχείριση μετρητικού εξοπλισμού (διατήρηση ιστορικότητας στοιχείων, έλεγχος περιόδου ισχύος των πιστοποιητικών βαθμονόμησης).
 • Έλεγχος καλή λειτουργίας & Επισκευή μετρητικού εξοπλισμού.
 • Σύνταξη εκθέσης αποτελεσμάτων της περιόδου μέτρησης.

Μετρήσεις λοιπών φυσικών μεγεθών

 • Θερμοκρασία περιβάλλοντος
 • Βαρομετρική πίεση
 • Υγρασία
 • Ύψος βροχής
 • Ηλιακή ακτινοβολία