Εταιρικό Προφίλ

30+ έτη εμπειρίας στην
Εκτίμηση Αιολικού Δυναμικού

Διαθέτοντας υψηλό επίπεδο τεχνογνωσίας και άρτια καταρτισμένο προσωπικό, η 2ΕΝ αναλαμβάνει όλο το φάσμα των εργασιών που απαιτούνται: από την προμήθεια των υλικών, την εγκατάσταση και λειτουργία των μετεωρολογικών σταθμών ως την ανάλυση των μετρήσεων και τη εκπόνηση ενεργειακών μελετών.

25+ άτομα
ανθρώπινο δυναμικό

Η 2ΕΝ στελεχώνεται από έμπειρο επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό. Εξελισσόμαστε συνεχώς ως επαγγελματίες, ανταποκρινόμενοι διαρκώς στις απαιτήσεις του φυσικού και επιχειρηματικού περιβάλλοντός μας. Παρακολουθούμε συνεχώς τις προοπτικές του κλάδου σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Δραστηριοποιούμαστε ευέλικτα και αναπτύσσουμε νέα προϊόντα και υπηρεσίες σύμφωνα με τις ανάγκες των πελατών μας και τη ζήτηση της αγοράς.

Διεθνείς συνεργασίες

Η 2ΕΝ έχει καταφέρει να καταστήσει το όνομά της αναγνωρίσιμο και να εξασφαλίσει συνεργασίες με σημαντικές εταιρίες που δραστηροποιούνται στο χώρο των ΑΠΕ σε διεθνές επίπεδο.