Ποιοι είμαστε

Η Εναλλακτική Ενεργειακή (2EN) δραστηριοποιείται από το 2001 στο χώρο των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και προσφέρει εξειδικευμένες υπηρεσίες στις Μετρήσεις Αιολικού δυναμικού.

Διαθέτοντας υψηλό επίπεδο τεχνογνωσίας, σοβαρή εμπειρία σε μελέτη έργων Α.Π.Ε. και άρτια καταρτισμένο προσωπικό, η 2ΕΝ αναλαμβάνει όλο το φάσμα των εργασιών που απαιτούνται από την προμήθεια των υλικών, την ανάλυση, τον σχεδιασμό και τις μελέτες ως την κατασκευή, τη λειτουργία και τη συντήρηση των μετεωρολογικών σταθμών.

Οι άνθρωποι της 2EN έχουν δεσμευθεί να τηρούν εξαιρετικές και νομικά επαγγελματικές πρακτικές, σε συνδυασμό με κορυφαία στην κατηγορία τους προϊόντα και υπηρεσίες. Στόχος μας είναι η ικανοποίηση των δικών σας αναγκών και προσδοκιών. Γι’ αυτό το λόγο:

 • Δραστηριοποιούμαστε ευέλικτα σύμφωνα με τις ανάγκες των πελατών μας: από απλοί τεχνικοί, έως παροχείς ολοκληρωμένων λύσεων σύνθετων έργων, με αποδοτική συνεργασία, επικοινωνία, διαχείριση γνώσης και χρήση κατάλληλης τεχνολογίας.
 • Εξελισσόμαστε και βελτιωνόμαστε συνεχώς, ως εταιρεία και επαγγελματίες, ανταποκρινόμενοι διαρκώς στις δυναμικές απαιτήσεις της αγοράς και του φυσικού και επιχειρηματικού περιβάλλοντός μας.
 • Παρακολουθούμε συνεχώς τις εξελίξεις και τις προοπτικές του κλάδου σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.
 • Αναπτύσσουμε και εξελίσσουμε συνεχώς νέα προϊόντα και υπηρεσίες που να συνάδουν με τις απαιτήσεις και τη ζήτηση της αγοράς.

Ανθρώπινο δυναμικό

Η εταιρεία στελεχώνεται από έμπειρο και καταρτισμένο προσωπικό που απαρτίζεται από:

 • επιστημονικό προσωπικό (παροχή υπηρεσιών, ανάπτυξη συστημάτων & εφαρμογών)
 • τεχνικό προσωπικό (εγκαταστάσεις, τεχνική υποστήριξη, διαχείριση αποθήκης)
 • διοικητικό & οικονομικό προσωπικό (διοίκηση εταιρείας, λογιστήριο)

Εξωτερικοί συνεργάτες

 • Σύμβουλοι ποιότητας
 • Εξειδικευμένοι συνεργάτες (ανάπτυξη συστημάτων & εφαρμογών)
 • Έμπειροι αναρριχητές
 • Υπεργολάβοι – Προμηθευτές για:
 • Προμήθεια πρώτων υλών
 • Προμήθεια βιομηχανικού εξοπλισμού
 • Κοπή και διαμόρφωση ελασμάτων
 • Διέλαση