Μέτρηση με Scanning LIDAR

Το Scanning Lidar είναι ένας τύπος συσκευής lidar με τη δυνατότητα να κατευθύνει το λέιζερ προς οποιαδήποτε κατεύθυνση, συνήθως περιορίζεται περίπου στο ημισφαίριο πάνω από τη συσκευή.

Τα Scanning Lidars βρίσκουν αυξανόμενη χρήση για μετρήσεις ταχύτητας ανέμου, ειδικά στον τομέα της εκτίμησης του αιολικού δυναμικού για τη βιομηχανία αιολικής ενέργειας, σε μελέτες για χερσαία ή υπεράκτια πάρκα.

Βασικά πλεονεκτήματα:

  1. Δυνατότητα 3D μετρήσεων για πολλαπλά σημεία με μία μόνο συσκευή
  2. Πλήρως διαμορφώσιμο για παρακολούθηση του ανέμου σε 360°.
  3. Δυνατότητα μέτρησης μεγάλης εμβέλειας που επιτρέπει μετρήσεις σε δυσπρόσιτα σημεία.

Η 2EN αναλαμβάνει να πραγματοποιήσει μετρήσεις σάρωσης lidar χρησιμοποιώντας το WindCube 400s και έχει εκπαιδευτεί για την εγκατάσταση και την παρακολούθηση του συστήματος.

Όσον αφορά την τυποποίηση, υπάρχει ένα επερχόμενο πρότυπο IEC (61400-50-5), το οποίο θα είναι μια τεχνική προδιαγραφή για μετρήσεις ανέμου με χρήση lidar σάρωσης στον τομέα των συστημάτων παραγωγής αιολικής ενέργειας. Επιπλέον, η ομάδα εργασίας του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (IEA) task52 στην οποία συμμετέχει το 2EN, στοχεύει στη σύνταξη μιας συνιστώμενης πρακτικής για τη χρήση σάρωσης lidars σε μετρήσεις υπεράκτιων.