Όροι χρήσης

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ

Η Εναλλακτική Ενεργειακή ΑΕ καταβάλλει κάθε προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και τα λοιπά στοιχεία που εμφανίζονται στο διαδικτυακό της τόπο είναι ορθά και πλήρη. Η Εναλλακτική Ενεργειακή ΑΕ δε φέρει καμία ευθύνη για ενδεχόμενο λάθος ή παράλειψη στοιχείων, σχετικά με την ακρίβεια και αξιοπιστία των πληροφοριών και στοιχείων, για τυχόν ζημιά προερχόμενη άμεσα ή έμμεσα από τη χρήση των παραπάνω πληροφοριών και στοιχείων ή από τη μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στον δαδικτυακό της τόπο.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

Η Εναλλακτική Ενεργειακή ΑΕ επιφυλάσσεται του δικαιώματος να αλλάξει ή να αποσύρει οποιοδήποτε μέρος της ιστοσελίδας οποιαδήποτε στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Οι χρήστες αυτής της ιστοσελίδας δεν δικαιούνται οποιαδήποτε αποζημίωση επειδή αδυνατούν να χρησιμοποιήσουν τις υπηρεσίες που προσφέρονται από αυτήν.

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

Τα πνευματικά δικαιώματα των περιεχομένων στην ιστοσελίδα, όλων των κειμένων, των εικόνων, των αρχείων καθώς και η γενική μορφή της ιστοσελίδας ανήκουν στην Εναλλακτική Ενεργειακή ΑΕ. Απαγορεύεται η πώληση, η αναπαραγωγή, η αναμετάδοση, η διανομή και η διαβίβαση με οποιοδήποτε μέσο των στοιχείων και πληροφοριών που παρέχονται στο διαδικτυακό τόπο, χωρίς τη συναίνεση της εταιρείας Εναλλακτική Ενεργειακή ΑΕ.

ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

Οι διασυνδέσεις με άλλους διαδικτυακούς τόπους παρέχονται μόνο για πληροφόρηση και η Εναλλακτική Ενεργειακή ΑΕ δεν φέρει καμία ευθύνη προερχόμενη από πρόσβαση σε αυτούς.

Η χρήση του διαδικτυακού τόπου αποτελεί ανεπιφύλακτη αποδοχή των παραπάνω όρων.

Ερωτήσεις και παρατηρήσεις θα πρέπει να αποστέλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]