Επιτονισμένοι Ιστοί

Επί σειρά ετών η 2EN έχει εγκαταστήσει εκατοντάδες μετρητικούς σταθμούς σε πολλά μέρη με διαφορετική μορφολογία εδάφους, ανεμολογικές συνθήκες και θερμοκρασίες, στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Η μακρόχρονη εμπειρία της 2EN, οι δοκιμές και οι μελέτες, όσον αφορά στην επιλογή και διαστασιολόγηση των χρησιμοποιούμενων υλικών, έχουν συμβάλει στη δημιουργία επιτονισμένων ιστών δοκιμασμένης αντοχής και αξιοπιστίας ακόμη και για δυσμενείς κλιματολογικές συνθήκες.

Διαχείριση ποιότητας

Η 2ΕΝ λειτουργεί με βάση το σύστημα διαχείρισης ποιότητας του διεθνούς προτύπου EN ISO 9001:2015 και παράγει πιστοποιημένα μοντέλα σωληνωτών και δικτυωτών ιστών που φέρουν σήμανση CE.

Σειρές παραγωγής

Οι ιστοί της 2EN περιλαμβάνουν μοντέλα σωληνωτών ιστών κατασκευασμένα από κράμα χάλυβα και δικτυωτών ιστών κατασκευασμένα από κράμα αλουμινίου.
Όλοι οι ιστοί ύψους άνω των 30μ είναι ηλεκτροστατικά βαμμένοι σε δύο διαφορετικά χρώματα (κόκκινο / λευκό) σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας. Η ηλεκτροστατική βαφή έχει ιδιαίτερη επεξεργασία, προκειμένου να είναι πιο σταθερή σε θαλάσσιο περιβάλλον.

Σχεδιασμός - Μοντελοποίηση - Πιστοποίηση

Ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη των ιστών της 2ΕΝ έχει πραγματοποιηθεί με τις πλέον σύγχρονες σχεδιαστικές μεθόδους χρησιμοποιώντας εξειδικευμένο λογισμικό CAD-CAE.

Οι σωληνωτοί ιστοί έχουν σχεδιαστεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές του σχεδιαστικού προτύπου ΤΙΑ/ΕΙΑ-222-F, ενώ οι δικτυωτοί ιστοί έχουν σχεδιαστεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές που ορίζουν οι Ευρωκώδικες 1, 3, 8, 9, BS EN 795.

Όλη η κατασκευή των ιστών καθώς και των επιμέρους εξαρτημάτων τους μοντελοποιούνται και ελέγχονται με τη μέθοδο των πεπερασμένων στοιχείων σε περιβάλλον NX8(Unigraphics).

Οι ιστοί είναι σχεδιασμένοι και δοκιμασμένοι για λειτουργία σε σε ταχύτητες της τάξης των 50 m/s. Σε περιοχές με μεγάλο υψομέτρο (άνω των 1000 μέτρων) και υψηλή χιονόπτωση, ο ιστός δέχεται μεγάλες καταπονήσεις από το συνδυασμό του χιονιού και της ανεμοπίεσης.

Τα μοντέλα των δικτυωτών ιστών διαθέτουν πιστοποίηση από τον φορέα TUV HELLAS για τα διαγράμματα αντοχών των ιστών αναφορικά με το χιόνι που έχει επικαθήσει στα συρματόσχοινα και στο σώμα του ιστού.

Διπλώματα ευρεσιτεχνίας

Ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) έχει απονείμει στη 2ΕΝ τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας με τίτλους:

  • “Σωληνωτός Ιστός αποτελούμενος από επιμέρους φορείς με συστολική σύνδεση” (αριθμός 1006263)
  • “Αλουμινένιος Δικτυωτός Φορέας για κατασκευή δικτυωτών ιστών διαφόρων υψών με αντηρίδες” (αριθμός 1006352) για τις σειρές 2EN-LAT 370mm και 2EN-LAT 470mm
  • Αλουμινένιος Τριγωνικός Δικτυωτός Φορέας με κολώνες από μη τυποποιημένο προφίλ κυκλικής διατομής για κατασκευή ιστών με αντηρίδες” (αριθμός 1007941) για τη σειρά 2EN-LAT 600mm