Ιστοί & Δικτυώματα

ποιότητα κατασκευής

συναρμολόγηση στο έδαφος

ανέγερση με μοχλό

μηδενικό αποτύπωμα

Μακρόχρονη εμπειρία

>30km ιστών εγκατεστημένα

Επί σειρά ετών η 2EN έχει εγκαταστήσει εκατοντάδες μετρητικούς σταθμούς σε πολλά μέρη με διαφορετική μορφολογία εδάφους, ανεμολογικές συνθήκες και θερμοκρασίες, στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Οι δοκιμές και οι μελέτες, όσον αφορά στην επιλογή και διαστασιολόγηση των χρησιμοποιούμενων υλικών, έχουν συμβάλει στη δημιουργία επιτονισμένων ιστών δοκιμασμένης αντοχής και αξιοπιστίας ακόμη και για δυσμενείς κλιματολογικές συνθήκες.

Πιστοποίηση

Η 2ΕΝ λειτουργεί με βάση το σύστημα διαχείρισης ποιότητας του διεθνούς προτύπου EN ISO 9001:2015 και παράγει πιστοποιημένα μοντέλα σωληνωτών και δικτυωτών ιστών που φέρουν σήμανση CE.
Οι σωληνωτοί ιστοί έχουν σχεδιαστεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές του σχεδιαστικού προτύπου ΤΙΑ/ΕΙΑ-222-F, ενώ οι δικτυωτοί ιστοί έχουν σχεδιαστεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές που ορίζουν οι Ευρωκώδικες 1, 3, 8, 9, BS EN 795.
Τα μοντέλα των δικτυωτών ιστών διαθέτουν πιστοποίηση από τον φορέα TUV HELLAS για τα διαγράμματα αντοχών των ιστών αναφορικά με το χιόνι που έχει επικαθήσει στα συρματόσχοινα και στο σώμα του ιστού.

Σειρές παραγωγής

Οι ιστοί της 2EN περιλαμβάνουν μοντέλα σωληνωτών ιστών κατασκευασμένα από κράμα χάλυβα και δικτυωτών ιστών κατασκευασμένα από κράμα αλουμινίου.
Όλοι οι ιστοί ύψους άνω των 30μ είναι ηλεκτροστατικά βαμμένοι σε δύο διαφορετικά χρώματα (κόκκινο / λευκό) σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας. Η ηλεκτροστατική βαφή έχει ιδιαίτερη επεξεργασία, προκειμένου να είναι πιο σταθερή σε θαλάσσιο περιβάλλον.

Σχεδιασμός

Ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη των ιστών της 2ΕΝ έχει πραγματοποιηθεί με τις πλέον σύγχρονες σχεδιαστικές μεθόδους χρησιμοποιώντας εξειδικευμένο λογισμικό CAD-CAE. Όλη η κατασκευή των ιστών καθώς και των επιμέρους εξαρτημάτων τους μοντελοποιούνται και ελέγχονται με τη μέθοδο των πεπερασμένων στοιχείων σε περιβάλλον Unigraphics NX.
Οι ιστοί είναι σχεδιασμένοι και δοκιμασμένοι για λειτουργία σε σε ταχύτητες της τάξης των 50 m/s. Σε περιοχές με μεγάλο υψομέτρο (άνω των 1000 μέτρων) και υψηλή χιονόπτωση, ο ιστός δέχεται μεγάλες καταπονήσεις από το συνδυασμό του χιονιού και της ανεμοπίεσης.